Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Konsultacje w szkole

Przygotowania do egzaminu zewnętrznego

Przeprowadzenie egzaminu

Zajęcia rewalidacyjne